Opravdové hrozby

Globální oteplování

Reklama

Jednou z opravdových hrozeb je globální oteplování. Ano, mluví se o něm pořád, někdy více, někdy méně a lidé přitom nevnímají žádné změny. Když je nevnímají tak to berou na lehkou váhu, nějaké globální oteplování nás přece netrápí, máme teď dost jiných problému - to je asi odpověď většiny obyvatel planety. Skutečností ovšem je, že globální oteplování je, existuje a ovlivňuje negativním způsobem celou naši plantu, Zemi!

Na severním pólu je zima, to ví každé malé dítě. Je zde teplota hluboko pod nulou. Ovšem málo kdo ví, že již v 800 metrech nad úrovní ledu je teplota +10°C, to same platí pro vodu pod ledem. Důsledkem těchto teplot dochází k postupnému tání ledů v oblasti severního pólu. Celý severní pól se rok od roku zmenšuje. Špatnou zprávou je, že nepomůže ani radikální změna chování lidstva v souvislosti s produkcí skleníkových plynů. A to proto, že současné vyprodukované plyny se v ovzduší udrží ještě minimálně 200 let než se rozpustí v mořích. Ano, mnoho států hledá alternativní zdorje energie, zdroje, které nahradí fosilná paliva, ale s tím, co jsme vypustili do vzduchu již neuděláme nic a budou za to platit naši potomci.

Ochlazování vlivem globálního oteplování

Ochlazení vlivel globálního oteplení? Asi si řeknete co je to za blbost, ale není, je to tak. Předpokládejme velké tání ledovců, tát začne i Grónsko. Tání takové masy ledu způsobí uvolnění obrovského množství studené vody do moře. To způsobí zeslabení, či úplné odklonění teplých proudů, jako je například známý Golfský proud, následkem čehož bude změna klimatu. Již za posledních 50 lt zeslábl Golfský proud asi o 1/3. Golfský proud přivádí stále méně teplé vody do severního Atlantiku, přitom z Karibiku - tam kde začíná Golfský proud, odtéká stále stejné množství. Co z toho vyplývá? Že Golfský proud je na své cestě značně ochlazován a již nedokáže udržet klima na hodnotách jako doposud. Ochalzení se v první vlně dotkne zejméná severní Evropy, Islandu, Británie.

Záplavy vlivem zvednutí hladiny oceánů

Jak již nadpis napovídá, vlivem tání ledovců a uvolnění vody, kterou v sobě zadržují se zvedne hladina oceánů na celém světě. Dle předpokladů vědců by to mohlo být až o 7m. To by znamenalo zaplavení pobřežních měst jako je například New York. Jak to bude ve skutečnosti? Na to si budeme muset počkat. Odhady vědců jsou na rok 2013, kdy by mohlo dojít k výraznější změně.

 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty