Mayský kalendář

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama

Mayové jsou původními, tak trochu tajemnými, obyvately Střední Ameriky (zhruba na území dnešního Mexika). Tento národ zde existoval po mnoho tisíc let (cca 2000 př. n.l. až 1541 n.l.) a dodnes nikdo neví, proč tento vyspělý národ zanikl. Existují mnohé teorie o jejichy vyhynutí - od ničivého zemětřesení, přes kosmické záření až po prosté vyhladovění v důsledku snížení produkce potravin. Je to právě čas, který hrál v mayském myšlení klíčovou roli. Z tohoto důvodu byl sestaven kalendář, který až neuvěřitelně přesně dokáže předvídat přesnost měsíčních cyklů a přesné místo a čas zatmění Slunce. Mayský kalendář končí v pátek 21. prosince 2012 (čtyři ahau tři kankin). V tento den má nastat konec věku, konec světa tak jak jej známe.

Jak určili rok 2012?

Jeden velký koloběh Mayského kalendáře trvá 5125 let. Mayský kalendář začíná datem 3113 před n.l. a končí právě roku 2012 n.l.. Problém je v tom, že dny se na zemi za tuto dobu zkracovaly, či prodlužovaly a nebyly počítány tak přesně jako nyní. Taktéž nemůžeme vědět jak přesný je náš rok - náš kalendář se počítá od narození Krista, což odpovídá roku 0, ale nikdo s jistotou neví, zda počítáme správně, zda již dávno rok 2012 nebyl. Taktéž nemůžeme vědět, že se jak a kdy začali počítat Mayové. Nevíme, jak přeně určili rok, ve kterém se nacházeli a kolik to bylo skutečných let od roku 3113 před n.l.. To jsou základní nedostatky, které vyvrací přesnost Mayského kalendáře. Kalendář sám o sobě může být přesný, ale počítání let na zemi již tak přesné není. Také můžeme zpochybňovat pravost, či přesnost kalendáře samotného. Že skončili v roce 2012? No a co jako?! To měli psát kalendář do nekonečna? Prostě již neměli místo na pokračování, tak to ukončili, neměli žádný cíl udělat kalendář do konce světa, ale prostý kalendář, končící tehdy, když jim došlo místo. To může být taky jedna z teorií.

Proř právě 5125 let?

Některé zdoje udávají, že Země, pohybující se sluneční soustavou, zároveň prochází galaktickými, chvějícími se paprsky, které přicházejí z jádra galaxie. Mayové věřili, že sluneční soustava prodělá po tomto velkém cyklu, trvajícím 5125 let, což je doba, za kterou Země zcela projde výše uvedenými paprsky, obrovské změny, nazývané galaktická synchronizace. V dokumentu, který se objevil na internetu je toto chápáno jako výměna zemských pólů v důsledku specifického postavení planet a Slunce. Ovšem Mayové to viděli tak, že nastane pouze očista lidstva, dobří zůstanou, špatní zaniknou a svět vstoupí do své další etapy, která bude opět trvat 5125 let a poté se vše bude opakovat. Nastává otázka: prochází Země nějakými chvějícími se paprsky? Můžou ji tyto paprsky nějakým stylem ovlivnit natolik, že jednou nastane reakce vyvolana na jejich základě? Ano, ve vesmíru je jisté kosmické záření, které dopadá na Zemi, ale je to jen proud energetických částic. Kosmické záření nebylo prozkoumáno nějak detailněji, dodnes se například neví, odkud kosmické záření pochází. Jistá část záření je ze Slunce, ovšem částice s nejvyšší energií vyletují někde z oblasti mezigalaktického prostoru a některé nepotvrzené hypotézi říkají, že toto záření vzniká při výbuchu supernov.

Nakonec přidám ještě jeden typ pro ty co rádi pečou, nebo jen mají v plánu nějaký dort ještě stihnout před koncem samotným - fotogalerie dortů pro vaši inspiraci.

Poslední příspěvky v diskusi k Mayskému kalendáři

Celou diskusi naleznete v sekci diskuse ohledně konce světa 2012.Mayský kalendář: Re: Majský kalendář

Autor: Petr | 21.12.2012 20:42:15
A vono hovno co ? :D


Mayský kalendář: Re: Majský kalendář

Autor: Leoš | 11.09.2012 11:22:55
Jak už jsem psal - nevěřím, že by Mayský kalendář vypovídal o konci světa ve smyslu jaký si představujem. Byla to úžasná civilizace a v jistých okolnostech by se dalo hovořit o vyspělosti. Celou svou existenci se zaobírali sledováním hvězd, kterým evidentně přizpůsobyli i své kalendáře (což je mnohem přesnější, než se orientovat dle nějakého fiktivního narození židovského chlápka), jenž převzali od předchozí civilizace Ómové (o kterých prakticky nic nevíme). K zamyšlení spíše nabádá, v souvislosti s velmi přesně předpovídanými událostmi a rozsahem, nebo spíše délkou jimi vytvořeného kalendáře samotný cyklus - o kterým nevíme co má znamenat, nebo co vlastně určuje - ale bude se to týkat hvězd, nikoli naši ekonomiky, nebo ropy.


 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty