Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama
Malá úvaha aneb minulost se opakuje
Autor: dracone | 03.12.2009 17:37:22
Takže... přispěji také svou trochou do mlýna a připojím svou drobnou úvahu nad blížícím se soudným dnem.

Pro začátek bych měl asi říci, že patřím k lidem, kteří věří v blížící se soudný den, který nastane 21.12.2012. Ohledně mého vyznání je to složité - nepovažuji se za křesťana, muslima, ani žádného jiného příslušníka církve nebo sekty. Ale nejsem zase tak úplný ateista. Věřím, že rozhodně je něco mezi nebem a zemí, něco, co určuje náš osud. Něco, čemu lidé říkají Bůh, Hospodin, Alláh atd.

Všichni již dlší dobu můžeme pozorovat narůstající problémy, které nemají v historii obdoby - od časů průmyslové revoluce se rapidně zhoršuje životní prostředí, nejvíce pak v posledních 40ti letech. Lesy mizí, louky a pole se zastavují novými budovami. Bažiny se vysušují, mnohé řeky připomínají odpadní stoky, atmosféra je zdevastovaná. Od roku 1964 (nejsem si uplně jist datem), kdy se měří koncentrace CO2, jeho zastoupení v ovzduší rapidně roste. Každý rok je teplejší než ten předchozí. Ledovce tají neuvěřitelnou rychlostí. Nazýváme to jako globální oteplování.

V posledních letech můžeme také pozorovat velkou várku katastrof, jejichž počet a intenzita nemá v minulosti obdoby - víceméně co rok, to katastrofa. Za poslední desetiletí - 2001 - útok na newyorská dvojčata,2002 - katastrofální povodně v Čr 2003 - válka v iráku, 2004 - tsunami v JV asii, 2007 - zemětřesení v S´čchuanu 2008 - ekonomická krize atd atd. Počet katastrof zkrátka strmě roste. Zuří dvě závažné války a bezpočet lokálních konfliktů. Zemětřesení a tsunami jsou daleko častější než v minulosti. Hurikány zabíjí stále více. A ve vzduchu je cítit napětí z blížícího se velkého konfliktu dvou velkých náboženství (křesťanství x islám), které by se dalo označit za třetí světovou válku.

Dále si uvědomme, jak se lidé změnili za tu dobu co tu jsou. Na začátku lidstva jsme se především snažili přežít, žili jsme v souladu s přírodou, uznávali jsme základní lidské hodnoty, naše slovo mělo nějakou váhu, byli jsme ochotni položit život pro větší dobro. Zkrátka jsme žili v souladu se zákony Universa, známými spíše jako desatero přikázání. A jací jsme dnes? Hamižní, materialističtí, sobečtí, pro vlastní prospěch jsme ochotni jít kamkoliv. Jsme ochotni popřít samotné nejvyšší zákony, kterými jsou zákony Universa. Stačí se jen podívat kolem sebe, a vidíme, že dnešní společnost už je rozhodně jiná, než jakou by ji chtěl Bůh. Bádáním až k samotné podstatě věcí jsme se dostali tam, kam jsme sedostat nikdy neměli.¨

Nyní již přejdu k samotnému soudnému dni. Pokud se mě zeptáte, jestli věřím v soudný den, odpovím ano. Pokud se zeptáte, zda jsem smířen s vlastní smrtí, odpovím ano. Pokud se zeptáte, zda si přeji, aby přišel soudný den, odpovím ano.
Soudný den předpovědělo velké množství starověkých kultur - mayové, egypťané, židé, číňané, indiáni, dále významní věštci jako Nostradamus, Sibyla, nebo Merlin. Oni to věděli, a všemi možnými způsoby se snažili nám předat zprávu, varovat nás před blížící se katastrofou biblických rozměrů. Nakonec i současná věda potvrzuje jistý vztah mezi 21.12.2012 a koincem světa - čekají nás nejsilnější geomagnetické bouře v moderní historii, způsobené vrcholem sluneční aktivity a obrovskou dírou v magnetickém poli Země. dále, jak asi víte, nastane takzvaný galaktický střed, kdy se slunce opticky dostane do samotného středu galaxie. Jednoduše řečeno, varováni jsme byli. Teď je na čase přijmout pravdu, a smířit se s blížící se zkázou.

a teď vám konečně objasním co myslím tím, že minulost se opakuje. Spojuji si současnou blížící se katastrofu s jinou katastrofou, která se stala před tisíci lety. Nemyslím nic jiného, než zánik bájné Atlantidy, o jejímž potopení se ve všech starověkých dílech píše jako o potopě světa. Atlantická civilizace byla zničena obrovskou pohromou, která zabila téměř všechny její obyvatele. Platon popisuje zánik Atlantidy nějak takto: Lidé přestali ctít přírodu, místo toho se začali honit za penězi. V ten čas začalo slunce svítit pod jiným úhlem, v zemi se objevily pukliny, ze kterých sršela žhavá láva. Spálenou zemi nakonec zalila voda. (není to úplná citace, psal jsem to takl nějak po paměti) Nevím jak vám, mě osobně to silně připomíná události které jsou předpovězeny na rok 2012 (slunce začne svítit pod jiíným úhlem - galaktický střed?) Opět jsme se nyní dostali na stejné místo, kde byli Atlanťané před tisíci lety. To je ten poslední dílek, který zapadá do mozaiky roku 2012. Část atlanťanů se zachránila, a usadila se na různých místech světa, a zanechali po sobě dosud nevysvětlená tajkemství. Zaměřím se na jedno - sfingu. Podle nedávných výzkumů je stará minimálně 12000 let (podléhala vodní erozi, a jelikož poslední vydatné deště byly v Egyptě před 12000 lety, je jasné, jak se toto datum zjistilo. Egyptská kultury se rozvinula o mnoho tisíc let později. Jistý astrolog a věštec jménem Cayce, ve 20.letech 20.stol. prohlásil, že na začátku nového milénia bude objevena mezi tlapami sfingy skrytá knihovna, obshaující legendární spisy samotných atlanťanů. A hle, opravdu bylo objeveno, že se mezi tlapami sfingy skrývá skrytá místnost. Bohužel kvůli obavám o statiku sfingy nebylo dosud vydáno povolení k otevření této místnosti. Domnívám se, že právě tam najdeme klíč k přežití, díky němuž se malá část lidstva zachrání, a na troskách starého světa vybuduje nový a lepší svět. ale času valem ubývá, soudný den nás čeká skoro za tři roky. Je načase otevřít atlantskou knihovnu pod sfingou, a zajistit tak přežití lidské rasy.

PS: omlouvám se za případné gramatické chyby


Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
|-
|-
||-
|||-
|||-
||-
|-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
||-
|-
|-
|-
|-
-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
||||-
||||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
|-
|-
||-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
||-
|||-
||||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
-
-
|-
-
-
-
|-
-
|-
|-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
-
-
-
-
-
 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group   |   Hosting
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty