Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama
do roku 2012 se to nestihne
Autor: zuza | 27.10.2009 19:38:50
trochu jsem pátrala, zaujalo mne zjevení Janovo a jen zkopíruji úryvek:
1. Tehdy jsem spatřil šelmu vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů. Na jejích rozích bylo deset korun a na jejích hlavách rouhavé jméno.
2. Ta šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.
3. Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. A celá země šla v úžasu za tou šelmou
4. a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: \"Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?\"
5. A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce.
6. Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.
7. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem.
8. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
9. Má-li někdo uši, ať slyší.
10. Kdokoli vodí do zajetí, do zajetí půjde. Kdokoli zabíjí mečem, musí být mečem zabit. Zde je vytrvalost a věrnost svatých.
11. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak.
12. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i ti, kteří na ní bydlí, budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila.
13. A dělá veliké divy, takže působí i to, aby z nebe na zem sestupoval oheň před zraky lidí.
14. A svádí obyvatele země těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří šelmy. Říká těm, kteří bydlí na zemi, aby udělali obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
15. A bylo jí dáno, aby dala ducha tomu obrazu šelmy, aby obraz té šelmy mluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kdo by se obrazu té šelmy neklaněli.
16. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo
17. a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.
18. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest.

no a teď význam. Začnu od konce: nikdo nebude kupovat ani prodávat jedině ten kdo bude mít znamení té šelmy nebo číslo jejího jména: je ještě nutno zkopírovat tento odstavec pro upřesnění - 9. A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: \"Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku - číslo 666. Pokud vím tenkrát se používala hebrejština a biblické písmo pro šestku je \"w\". Přesvědčit se můžete na: http://hebrejske-pismo.navajo.cz/ v tabulce numerická hodnota a výslovnost. takže číslo 666 je vlastně www a je to jméno té mocné šelmy, co se jí všichni budou klanět: Internet ( kdo dneska nemá internet?) takže tohle se už děje. Další věc je že to jméno musíme mít na čele nebo na ruce, to ještě nemáme ale velice se k tomu blížíme protože každý čárový kód na jakémkoli výrobku obsahuje tři dělící čáry, u kterých není číslo a jsou přesně shodné s čárami přidělené pro číslo 6 jen jsou o něco delší aby ten kód dělily na tři části tudíž každý čárový kód obsahuje tři šestky. Zkráceně z toho vyplývá, že až budeme mít na čele nebo na ruce čip s čárovým kódem se kterým budeme platit a platba se bude provádět přes internet nastane konec světa..... nejsme daleko od toho ale do roku 2012 to rozhodně nestihnem.


Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
|-
|-
||-
|||-
|||-
||-
|-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
||-
|-
|-
|-
|-
-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
||||-
||||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
|-
|-
||-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
||-
|||-
||||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
-
-
|-
-
-
-
|-
-
|-
|-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
-
-
-
-
-
 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group   |   Hosting
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty