Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama
Re: Tak si užívejme!
Autor: MIXER | 08.03.2009 10:51:24
Nikdy nebyl sv?t ideální, ale pokud toto budou Vám podobní užívat jako argument k tvrzení \"že lepší než te? už být nem?že\" tak tu mluvíme o n??em úpln? jiném, nebo Vám to tak nep?ijde? ?lov?k je od základu tvor zv?davý a tvo?ivý - v každém z nás toto nadání d?ímá, ale bohužel práv? konzumí styl života, který Vám na jedu stranu dává tuny jídla, pohodlí a zábavu zárove? zabíjí lidskou tvo?ivost. A není to zábavou nebo dostatkem jídla, je to tím, že tento styl života nastoluje n?jaký standart, který v zásad? znamená, že musíte mít ú?et v bance, musíte platit dan? (už ani nevíte na co, nebo dokonce na koho), 90% lidí musí mít práci, která je v lepším p?ípad? nebaví, v tom horším ji p?ímo nenávidí a pokud se od tohoto standartu odtrhnete, jste v okamžiku ozna?en za exota, za ?lov?ka, který se pomátl, který ztratil pojem o tom, co je t?eba d?lat a co je \"skute?ný sv?t\" i když pro Vás to m?že být práv? naopak. Vaše odpov?? by nyní mohla být \"tak se seberte, odst?hujte se do Beskyd a vra?te se do doby ledové\" - jenže já tu mluvím o problému a volání v?tšího po?tu lidí, z nichž n?kte?í toto v sou?asnosti opravdu d?lají, ?asto za cenu ztráty p?átel a okruhu lidí, které mají rádi. Ten zbytek to neud?lá práv? proto, že ?lov?k je zárove? tvor spole?enský. I kdyby k tomu ona masa lidí našla odhodlání, tak tohle ?ešení není reálné.
Nechci ?íkat, že vím jak tyhle v?ci zlepšit, ale myslím si, že ?íkat, že zlepšit nejdou je pouze pohodlné, rádoby sv?tácké a možná Vám to umož?uje jakýsi pocit vnt?ní jistoty, že takhle je to správn?, ale to neznamená, že máte pravdu. Jen Vám chci ?íct, že ti, co Váš názor nesdílí nejsou blázni a možná ani \"v??ní nespokojenci\" protože tohle znepokojení dnešním stavem sv?ta (z hlediska p?edevším morálky, ne tak technologické vysp?losti) možná sdílí daleko víc lidí, než si v?bec dovedete p?ipustit..


Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
|-
|-
||-
|||-
|||-
||-
|-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
||-
|-
|-
|-
|-
-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
||||-
||||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
|-
|-
||-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
||-
|||-
||||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
-
-
|-
-
-
-
|-
-
|-
|-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
-
-
-
-
-
 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group   |   Hosting
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty