Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama
Co se dnes ve světě děje?
Autor: Ekonom Švajner | 20.04.2011 12:09:42
Otroctví. Člověk násilně zotročuje člověka. Už ve starověkých civilizacích vznikaly takzvaní otroci. Páni si žili honosný život a otrok bídný. Nějaký rok byla špatná úroda? Trpěli za to otroci! Přišla třeba povodeň? Zas to odnesli otroci Naštěstí vznikaly pod vlivem nepokojů revoluce. Těm se pak říkalo rebelové, z nichž pak vznikla nová kasta. A jak je to dnes?
No tak vědecký a technický pokrok není k zahození. Počítače, mobily, automobily, kdo z vás by to jen tak zahodil?. Životní úroveň … jde, ale dře. V oblasti státního řízení máme taky dost význačných objevů, jako jsou právo a demokracie. Každý ví k čemu tyto věci slouží, protože se o nich říká, že bez demokracie a práva by nebyla svoboda. A svoboda je něco, co nám zaručí něco vlastnit, něco říkat, něco dělat a když nám někdo svobodu naruší máme právo dožadovat se spravedlnosti. Bohužel jsou to jen prázdné plky. Svoboda, právo a demokracie jsou neoddělitelné, popravdě právo a demokracie vznikly ze svobody. Právo je jen nástroj k ovládání druhých a demokracie nástroj k prosazování zájmů většiny. Nakonec většina ovládá jak právo tak demokracii k prosazování vlastních zájmů. A kde je ta spravedlnost? Než odpovím, musíme si říct, jaké chování je spravedlivé, jinak to bude pouhé slovo bez významu (každý si ho vykládá jinak). Spravedlivé je, když nelžu sobě ani ostatním. Spravedlivé je navzájem si pomáhat, aniž bych za to něco chtěl. Spravedlivé je dát někomu druhou šanci, když mě zradí. Spravedlivé je použít na někoho sílu, když mě zradí podruhé. A konečně spravedlnost je to, co prospívá všem (mě i tobě). Takže kde je dnes spravedlnost? Přiznejte, že určitě existuje někdo, kdo vás někdy podvedl. Nejen, že se nechoval spravedlivě, ale ani právo ani demokracie vám nezajistí spravedlnost (a tedy nápravu). Jeho činnost je budiž pochválená právem.
Co s tím? Musíme počkat, až menšina se stane většinou, protože teprve pak se nám dostane do rukou demokracie a ta zavede nová pravidla, opět nespravedlivá vůči jedné skupině, která bude růst. Jsme tedy v nekonečném kolotoči nebo to má někdy konec? O konci můžu jen spekulovat, protože vše ukáže až čas. Řešení bych však viděl v nové smlouvě mezi lidma. Ať už by to byla ústava nebo jen smlouva lidí, musí v ní být stanoveno přesně toto:

Já slibuji sám sobě a ostatním, že budu vždy mluvit pravdu. Pokud slib poruším, ostatní mě mají právo potrestat. Teprve po trestu jsem opět hoden k obnovení víry mezi mnou a ostatními.


Diskuse k tématu: Obecná diskuse ke konci světa

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
|-
|-
||-
|||-
|||-
||-
|-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
||-
|-
|-
|-
|-
-
|-
||-
|||-
||||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
||||-
||||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
|-
|-
||-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||-
|||-
|||-
||||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
|||||-
||||-
|||-
||||-
||||-
||-
|||-
||||-
|||-
||||-
|||-
||-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
|||-
|||-
||||-
|||-
||-
||-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
-
-
|-
-
-
-
|-
-
|-
|-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
||-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
|-
-
-
|-
|-
|-
||-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
|-
-
-
|-
|-
|-
|-
|-
||-
-
-
-
-
-
 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group   |   Hosting
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty