Diskuse k tématu: Mayský kalendář

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama
výchozí bod kalendářních cyklů
Autor: Standa | 11.06.2012 08:12:07
Pod dojmem nové informace se chci dnes připojit k názoru pana Leoše, že se toho na nás asi valí více. (Pomíjím nyní již mnou dříve zmiňovaný energetický oblak vzniklý výbuchem supernovy, kterým má naše sluneční soustava prolétávat.) Jde mi dnes o poznatek doplňující známou informaci astronomů, že díky pozorování silového působení na planetu Neptun je existence oné desáté planety (po vyloučení Pluta deváté) jistá. Mohlo by se jednat prý o onu mytologickou sumerskou Nibiru. Doplnění je v tom, že astronomové nabídli vysvětlení, proč \"planeta\" ještě není vidět dalekohledy. Může se jednat o hvězdu zvanou \"hnědý trpaslík\" o velikosti v rozmezí Mars až Neptun. (Dodávám: Hnědý trpaslík září milionkrát slaběji než naše slunce. Není ovšem hnědý, ale červený. Jde pouze o pojmenování. Výskyt v galaxii je častý.) Vidět by prý měl být až přiletí blíže ke Slunci a rozzáří se vlivem slunečního větru. Působením tohoto větru by měl vznikat jev, jako by měl kotouč po stranách křídla.
Osobně mi na mysli vyvstává známá egyptská okřídlená koule nazývaná Behdetský bůh. Podle archeologů jde o velmi staré božstvo z doby archaické. Dále si vybavuji slova egyptských kněží určená Solónovi (zaznamenaná Platónem) o pravidelných katastrofách,ve kterých v ohni a povodních téměř všechno lidstvo hyne a je uvrženo opakovaně do barbarství a zapomnění. Nibiru by mohla vysvětlovat i kam se poděla bájná indická civilizace, která podle véd (Vimanika Šástra) létala na vimánech mezi hvězdami. Na takového trpaslíka velikosti Neptunu by nestačily všechny jaderné zbraně světa ani v tajnosti držená laserová děla a byla by výzvou i pro vyspělejší civilizaci, nežli je ta naše. Pakliže jsem nevěřil, že by Mayové nebo jejich předchůdci byli schopni počítat počátek svého velkého cyklu na základě technického zaznamenání počátku průletu sluneční soustavy energetickým oblakem při svém oběhu kolem jádra galaxie a naznačoval jsem vliv civilizace pocházející odjinud, věřím nyní v možnost stanovení výchozího bodu kalendáře v závislosti na periodicitě průletů Nibiru. Neuvažoval jsem o \"planetě\" Nibiru ve spojitosti s počátkem klendáře Mayů proto, že jsem vzhledem k tomu, že nebyla tato planeta dosud spatřena dalekohledy, předpokládal, že je zatím příliš daleko. Neviditelný \"hnědý trpslík\" Nibiru, byl-li by tento předpoklad správný, vše mění. Jeho průlet mohl být zaregistrován i technicky nepříliš vyspělou kulturou. (Jsem neustále názoru, že Mayové z nějakého pozorovatelného úkazu vyšli.) Amatérští astronomové budou mít pravděpodobně nějaký čas ještě smůlu, ale infradalekohled na Havaji už něco zachytit mohl. Jak je ovšem v této kultuře dobrým zvykem, kde co se před lidmi do poslední chvíle tají. 20. prosinec 2012 nemusí být ovšem navíc ještě správně vypočten. Nějaká odchylka zde může být. Doufejme, že vše dopadne dobře. Líbí se mi jedno staré římské přísloví: \"Za sebe udělej, co můžeš. Ostatní přenechej bohům.\"


Diskuse k tématu: Mayský kalendář

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
|-
-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
|-
-
-
-
|-
||-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
||-
||-
|-
|-
-
|-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
||-
||-
|-
|-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
|-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group   |   Hosting
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty