Diskuse k tématu: Mayský kalendář

Bude v roce 2012 konec světa?

Reklama
Zajímavé, ale...
Autor: Leoš | 21.07.2011 03:12:11
V celku zajímavý článek, ale...

Máyové nepředvídali konec světa, jejich kalendář pouze označuje konec cyklu, jakého, to bohužel nevíme, ale dle velmi hrubého překladu by se mělo jednat o nějakou velkou změnu, která by se měla dotknout naší planety.
Bohužel jejich jazyk je pro nás nejen složitý, ale i nerozluštitelný a za to můžem poděkovat španělské církvi, která jejich písmo zničila pod záminkou nějakého boha, s tím, že se jedná o dílo ďáblovo. Ještě, že jim nemusíme děkovat za další genocidu, neb mayská civilizace již byla v rozpadu, oni pouze napomohli rychlejšímu konci.
Proč se datuje rok 2012, respektive 21.12.2012? Nu datum není správný, údajně by se k němu mělo připočíst cca. 4-5dnů a to právě z již zmiňovaných zkracování a prodlužování dnů. Ale rok by měl být vypočítán, tedy spíše odůvodněn správně. Evropská civilizace, tedy španělé, se s jejich kulturou setkali a jsou o tomto setkání i písemné podklady, tudíž lze převést mayský kalendář na křesťanský, neb se na základě písemných podkladů vedených v denících \"vědců\", kteří byli brány na výpravy a ač je nejspíše samotná civilizace nezajímala, popisovali mnoho událostí, s kterými se seznámily a byli by vhodné pro \"krále\". Omlouvám se, ale popsal jsem to velmi jednoduše, tak snad pochopitelně.

Tak a teď k samotným Mayům. Mayové byli civilizací, jež své náboženství a kuturu velmi přizpůsoboval hvězdám a slunci. Na základě toho měli vytvořený velmi přesný kalendář, končící po jistém, nám zatím neznámém cyklu. Můžem se také domnívat, že se jim již nechtělo \"počítat\" dál, vezmem-li ale v potaz ten obrovský časový rozptyl s kterým si dali práci, asi to něco znamená a vzhledem k jejich civilizaci, respektive výraznému zaměření na vesmír, bude se ho to týkat, neb události ve vesmíru velmi ovlivňují podmínky na zemi.
Úplně prosím vypustíme všelijakou myšlenku o návštěvě mimozemské civilizace a poskytnutí jejich technologie a vědomostí - zavání to trochu fantasmagorií a velkým přáním lidstva, aby v té temnotě a velikosti vesmíru nebylo samo a jak známo, čím více si něco přejem, tím více si myslíme a děláme, abychom toho dosáhli.
Vzhledem k tomu, že hvězdy a planety tedy nepozorovali výkonnou optikou, tak nemohli nejspíše vidět vzdálený meteor (či jinou hmotu), obvzláště tak vzdálený, aby mohli jeho pád datovat k roku 2012, museli se tedy obracet na objekty viditelné jako je slunce, které v určitých intervalech vytváří enormní sluneční erupce, vyzařující gama záření. Ale tyto erupce, ať se již opakující v jistých intervalech, nejsou možné konkretizovat na přesný časový úsek, obvzláště, když neznali složení a chemické procesy vytvářející se v jeho nitru. Ale... (navazuji na zmiňované vesmírné záření popisované v článku)

...nedávno byli pozorováním vesmíru zjištěny záblesky velmi silných gama záření v intervalech 2-100s. Bylo zjištěno, že tyto záblesky jsou od hroutících se supernov, síla takové výbuchu je řazena hned za sílu vzniklou při \"Velkém třesku\", neb za dobu vyzáření (2-100s) je vyzářeno tolik energie, kterou vyzáří naše slunce za 15miliard let svého života (pro zajímavost-rozpadnutím vnitřní části supernovy vznikne tzv. černá díra a výsledná exploze supernovy rozmete obrovskou silou zbylou část hvězdy do okolí). Tyto zhroucení nejsou ojedinělé, nebo náhodné, ale ve vesmíru probíhají denně v řádech tisíců.
Toto nás avšak nemůže ohrozit, neb žádná supernova není tak blízko, aby nás dokázala ohrozit, ale jsou důkazy, že takové záření na zemi již bylo - traduje se k době vymření Trilobytů. Bohužel jedna hvězda, která by nás dokázala ohrozit, jménem VR104 je vzdálena pouhých 8tis světelných let(což je poměrně blízko), a nás dokáže ohrozit obvzláště tím, že se nachází na pokraji své životnosti - dle odhadů se může zhroutit každým rokem/dnem, ale vzdálenost je opět tak vysoká, že není pozorovatelná pouhým okem, tudíž by se k mayskému kalendáři nemohla vztahovat (i když při psaní této reakce se již VR104 mohla zhroutit a záření je na cestě k nám).
Pro pozorování těchto záblesků byla vypuštěna družice, která je velmi citlivá na gama záření a dokáže velmi rychle lokalizovat jejich směr, byla sestrojena pouze z důvodů pozorování, tedy spíše lokalizace hroutících se supernov.
Ale touto lokalizací družice byli zjištěny nové velmi krátké záblesky do 2s, které pochází ze srážky plutoniových hvězd - jedná se o objekty o něco větší než je slunce, které lze pozorovat již pouhým okem. Tyto hvězdy se nachází nejen v naší galaxii, tvoří mléčnou dráhu, ale i v okolních galaxiích a jejich exploze je sic menší, ale vzdálenost výrazně kratší. K explozi dojde tím, že se dvě hvězdy k sobě přiblíží vlivem gravitace a krouží okolo sebe tak dlouho, dokud se vzájemně k sobě nepřiblíží a následná srážka vyvolá explozi s gama zářením. Tento efekt je již nejen pozorovatelný, ale také předvídatelný a vzhledem k velikosti hvězd a jejich vzájemné vzdálenosti nenastane srážka během roku, či desetiletí.

Zmínil jsem se o gama záření - co to je a co způsobí?
Záření gama je způsobováno elektromagnetickou radiací a je vyzařováno během radioaktivního rozpadu - známého také při výbuch atomové pumy (vlastně díky atomové pumě se přišlo na gama záření přicházející z vesmíru). Záření gama je vlastně spektrem světla, které je velmi ostré a nebezpečné, které krom zničení/spálení všeho živého, dokáže rozložit, nebo změnit i DNA. Ale nebojte, dopad gama záření z výše jmenovaných srážek nezpůsobí vyhudení lidstva, ale jeho výraznou eliminaci. Dopadem gama záření v takové míře by došlo ke změně složení zemské atmosféry, vznikla by další nová tenká vrstva, něco jako smog, která by zabránila pronikání slunečních paprsků, tím by došlo k poklesu teploty, nefungovala by fotosynteza a tudíž by uhynuly veškeré rostliny. Došlo by k vymření velmi důležitého mikoskopického života v mořích a oceánech a tudíž k zániku života v oceánech, celý potravinový systém by zkolaboval.

Dle porůzných studií, které jsou vytvářeny na základě připravenosti států a jedinců (nu nevím), by tato událost měla za následek snížení populace o 80 - 85%.
Vesmír je periodický/opakující se, ač to tak nevypadá Dle historie planety víme, že každých cca. 25mil. let vymře vše nad 20kg, ale pro vaši potěchu, takto dlouho tu ještě nejsme.

Holt každá civilizace si myslí, že je tu navždy, ale není tomu tak a bude to obdobné i s námi. Bohužel/bohudík tyto civilizace nezaniknou/nezanikly díky globálním změnám, a nebo důsledku vesmíru, ale díky své vlastní vyspělosti, která je zahubí.

Více než konce světa dle předpovědi Mayů, nebo Nostrodama (který byl mimochodem pouze šarlatán, pohrávající si s hvězdami, což mu vyšlo a to dvakrát, kdy předvídal smrt svého krále a vznik/pád komunismu - ale např. v otázce jeho konce světa byl mylně přepsán a následně i přeložen), bych se obával globální ekonomické krize. Naše společnost je založena pouze na ropě, z které dostáváme energii, vyrábíme z ní léky, krémy, věci, poháníme s ní své auta, lodě, letadla atd. Bohužel je ropa vyčerpatelným zdrojem a jak se pozvolna ukazuje, její zásoby jsou podstatně menší, než bylo propagováno, a stává se pro nás čím dál víc špatně dosažitelná. Dle posledních průzkumů, neobjeví-li se jiné naleziště ropy, nebudou schopny stávající ropné vrty uspokojit poptávku již v roce 2013, neb \"hlad\" po ní enormně vzrůstá.
Jisté výkřiky hovoří o nalezišti pod Arktidou, ale toto naleziště je pro nás ještě stále nedostupné a to díky své hloubce, vrstvě ledu a extrémních klimatických podmínek.

Nu což, začali bychom jezdit na baterky, krémy a léky by neměli lákavě bílou barvu, ale co energie?
Náhradní/alternativní zdroje energie - nemyslitelné! Už pro pokrytí stávající poptávky po energii by se muselo vystavět cca. 100 nových jaderných elektráren, ale palivo do těchto zařízení by vystačilo na cca. 4roky provozu. Větrné, vodní a solární energie? Technologie není na takové úrovni a jejich poměr by se dal přirovnat 10l kýblu vody (což znázorňuje spotřebu) a dodávka z těchto elektráren by byl pouhým hrnkem!

Co napsat na závěr? Nu snad že jakékoli obavy ohledně konce světa jsou zbytečné, jistě že je dobrá informovanost a drobná připravenost (tedy je-li to možné), ale daleko víc naši civilizaci ohrožuje samotná civilizace a její výdobytky, které nejsou určeny pro její rozvoj, ale spíše pohodlnost, a ta je nám vlastní. Naše ekonomika je velmi křehká (tak jako byla ekonomika mayů, římanů, egypťanů a dalších obdobných civilizací. Stačí velmi málo - krach samotných států, změna klimatu atd., aby byli rozpoutány občanské rozbroje, pak už bude záležet jen na tom, do jaké míry zajdeme.

P.S. Všimli jste si, jak výrazně se mění klima?? Nejsem tak stár, ale nepamatuji, takové průtrže mračen, povodně, nepamatuji si na tak silné a časté zemětřesení, probouzení sopečné aktivity ap.


Diskuse k tématu: Mayský kalendář

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
|-
-
|-
|-
|-
|-
|-
-
-
-
|-
-
-
-
|-
||-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
||-
||-
|-
|-
-
|-
|-
||-
|||-
|||-
|||-
||-
||-
|-
|-
-
-
-
|-
|-
-
-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
||-
|-
-
-
|-
|-
-
|-
-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
-
-
|-
-
-
|-
|-
|-
-
-
-
-
-
-
 

Konec světa se nezadržitelně blíží! Rok 2012 bude již posledním, kdy bude svět tak jak jej známe.

Copyright © 2009 Web From Pixels group   |   Hosting
Zásady ochrany osobních údajů, kontakty